Grafička priprema

single image

 

Profesionalna grafička priprema je vrlo važan i odgovoran dio stvaranja knjiga, časopisa i drugih tiskovina o kojoj ovisi i kvalitetan vizualni identitet krajnjeg proizvoda...

Grafička priprema podrazumjeva i vrhunsko poznavanje dizajna, mogućnosti tiska, stručnu grafičku pripremu i dugogodišnje iskustvo, da bi Vaše tiskovine zadovoljile i visoke kriterije koje današnji tisak može pružiti.

A što možemo napraviti? SVE od vizitki, memoranduma, omotnica, naljepnica, letaka, plakata, roll up bannera, jumbo plakata, kataloga, brošura, knjiga, monografija, ... i svih ostalih tiskovina koje Vam padnu na pamet.

 

O nama...

U više od 20 godina rada u grafičkoj pripremi, u pripremi tisuća stranica materijala, obrađenih fotografija nemamo što više reći o sebi...

Što Vam nudimo:

Grafičku pripremu

Tisak

Dizajn proizvoda

Dostavu

Professionalne vještine

Adobe Photoshop95%
Adobe Illustrator95%
Adobe Indesign95%